หลักสูตร เตรียมความพร้อม | เรียนภาษาญี่ปุ่น

  หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียนอาชีวศึกษา หรือวิชาชีพ สามารถเรียนได้สูงสุด 2 ปี   เปิดรับสมัครทุกๆ 3 เดือน สามารถเริ่มเรียนได้ในเดือน มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตุลาคม ของทุกปี   บทเรียน เสริม สำหรับ " วัดระดับภาษาญี่ปุ่น ( JLPT ) " และ " การสอบเข้า มหาวิทยาลัย ภาษาญี่ปุ่นสำหรับ นักเรียนต่างชาติ ( EJU ) " บทเรียนวิชาหลักที่ครอบคลุมของ "การสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติ ( EJU ) " คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์เคมี … [Read more...]

หลักสูตรทั่วไป | เรียนภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อกลับไปทำงานที่ประเทศของตัวเอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อหางานในญี่ปุ่นหลังจากสำเร็จการศึกษา มีความสนใจใน ภาษาญี่ปุ่น และ วัฒนธรรมญี่ปุ่น เปิดเรียนใน เดือนมกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตุลาคม เพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนผ่านการ " สอบวัดระดับ ภาษาญี่ปุ่น ( JLPT ) " เรียน หลักสูตรนี้จะจัดขึ้น คล้าย กับ หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น เพื่อความก้าวหน้า … [Read more...]